Gynekologie Hradec Králové

Jsme moderní gynekologická ordinace, pracující se špičkovou technikou. Diagnostiku provádíme na ultrazvuku GE Voluson, který patří k nejlepším na světě.

Naše ordinace je držitelem certifikátu managementu kvality ISO 9001/2015.

Máme dlouholeté zkušenosti ze zahraničí. Jsme tým o dvou lékařkách a jedné sestřičce a umožňujeme Vám objednání celý týden s širokou ordinační dobou.  V naší ordinaci hovoříme perfektně německy a rusky.

Služby gynekologické péče

Ambulantní gynekologická péče v celém rozsahu

Provádíme gynekologické a ultrazvukové vyšetření včetně screeningu karcinomu čípku. Preventivní vyšetření je pojišťovnami hrazeno 1x ročně.

Diagnostika a léčba patologií klimaktéria

Laboratorní a ultrazvukové vyšetření, nastavení hormonální či nehormonální léčby.

Antikoncepce

Konzultace a poradenství v optimálním výběru antikoncepce.

Diagnostika patologií děložního hrdla

Kolposkopické vyšetření a ultrazvukové vyšetření včetně elastografie.

LBC (liquid based cytology) a HPV typizace

Stěr děložního čípku do tekutého média, moderní cytologické vyšetření, při kterém jsou buňky kontrolovány dvojím způsobem – odborníky i PC softwarem.

Diagnostika a léčba neplodnosti

Ultrazvukové kontroly a stimulace ovulací v rámci možností ambulantní péče. Návaznost na IVF centra.

Vitamín D3

Naše ordinace plně podporuje suplementaci vitamínu D3 u těhotných žen a žen v menopauze. Doporučená denní dávka je 2000 IU/den.

Operace na pracovišti dle volby pacientky

Možnost výběru pracoviště - Fakultní nemocnici Hradec Králové, SANUS Hradec Králové, ambulantní hysteroskopické zákroky v ambulanci v Žamberku.

Služby prenatální péče

První vyšetření v případě pozitivního těhotenského testu

Toto vyšetření doporučujeme provést mezi 7.-8. týdnem gravidity, vypočítané dle prvního dne poslední menstruace, v případě krvácení či bolesti dříve. Pokud si nebudete vědět rady, zavolejte sestřičce.

Péče o fyziologické a patologické těhotenství

Poradny do 36. týdne gravidity budou probíhat v intervalech 4-6 týdnů, v případě patologie častěji. Od 37. týdne budou poradny probíhat 1x týdně. Poradny v případě fyziologie probíhají v ordinaci do 40. týdne, poté budete převedeny do zařízení, kde budete rodit.

Prvotrimestrální screening

Kombinovaný biochemický a ultrazvukový screening, zahrnující i anamnézu. Provádí se optimálně 10+0 až 13+6 týdnu gravidity. Tímto vyšetření se diagnostikuje riziko chromozomálních vad – Downův, Edwardsův a Patauův syndrom.

Laboratorní vyšetření v 11. týdnu

Zahrnuje stanovení krevní skupiny a RhD faktoru, screening protilátek, stanovení krevního obrazu, vyšetření HIV, HBsAg a protilátek proti syfilis. Glykémie nalačno.

Vyšetření volné DNA plodu z krve matky – Panorama test

Nadstandardní vyšetření rizika chromozomálních vad, kde je riziko stanoveno se senzitivitou 99%. Odběry krve jsou optimální po 12. týdnu gravidity.

Ultrazvukový screening ve 20. a 30. týdnu těhotenství

Ultrazvukové vyšetření plodu, uložení placenty a určení polohy, hmotnosti a hrubé anatomie plodu. Podrobnou anatomii plodu umožňují specializovaná ultrazvuková centra - v Hradci Králové a v Pardubicích, kontakt na tato centra získáte u nás v ordinaci.

Dopplerovské vyšetření v těhotenství

Provádíme dopplerovské vyšetření průtoků cévami plodu, pupečních a děložních tepen. Toto vyšetření se provádí výběrově během gravidity při podezření na patologii.

3D/4D ultrazvuk , včetně záznamu

Nabízíme 3D/4D ultrazvuk, doporučujeme toto vyšetření provést po 25. týdnu gravidty. Na Vámi přinesený originálně zabalený USB flash disk Vám uložíme fota i videosekvence Vašeho miminka.

Ultrazvukové vyšetření ve 37. týdnu

Ve 37. týdnu gravidity zkontrolujeme polohu plodu, plodovou vodu a placentu. Určíme i předpokládaný váhový odhad miminka.

Kardiotokografie

Vyšetření srdíčka plodu budou probíhat od 38. týdne gravidity 1x týdně až do termínu porodu.

Kontroly po šestinedělí

Bude provedeno gynekologické a ultrazvukové vyšetření. Poradíme Vám s volbou antikoncepce či laktací.

Novinky

Otevírací doba

Prosíme všechny pacientky o rezervaci. Rezervace do těhotenské poradny a v akutních případech probíhá pouze telefonicky, děkujeme.

PONDĚLÍ  7:00-12:00  13:00-15:00
(odpoledne těhotenská poradna)

ÚTERÝ 8:00-12:00  13:00-18:00

STŘEDA   7:00-12:00  13:00-15:00
(dopoledne těhotenské poradna)

ČTVRTEK  7:00-12:00  13:00-15:00

PÁTEK    7:00 - 12:00

Akutní pacientky 12:00-13:00

Při akutních obtížích, prosíme, vždy zavolejte předem sestřičce, domluví se s Vámi přesně na čase.